RailsConf 2012 Ignite Talk: ActiveRecord and Velveeta

My ignite talk (5 minutes, auto-advancing slides) talk from RailsConf 2012 is online.

tl;dr ActiveRecord is like Velveeta; you shouldn’t know you’re consuming it when you consume it.

On Youtube: ActiveRecord and Velveeta